info@manuel-estate.hr +385 99 659 1550
Pretraga nekretnina

Brtonigla

Brtonigla
Brtonigla je općina koja je bogata prirodnim resursima i koja je ponosna na svoju netaknutu prirodu, poljoprivrednu proizvodnju i na turističke resurse. Nalazi se između Buja i Novigrada, na području gdje prevladava blaga, mediteranska klima, što omogućava ugodan boravak tijekom cijele godine. Za općinu Brtonigla karakteristično je da se nalazi na „četiri zemlje“, tj. da su sve vrste tala koji se nalaze u Istri prisutne na prostoru općine. To je jedinstveni slučaj u Istri a vjerojatno i šire. Brtonigla je poznata i po slikama, uljima lokalnih pejzaža i vinjeta slikara Paola Lakote koji živi u mjestu i djeluje od 1972. godine. Općina Brtonigla aktivno se usmjerava ka ekološkim programima u namjeri da postane i bude prepoznata kao ekološka općina.

www.brtonigla-verteneglio.hr/hr
www.coloursofistria.com/hr/destinacije/brtonigla